Alexa

Kullandığımız Yöntem ve Teknikler

 

Açık Anlatım Modeli

Açık anlatım modeli, tümden gelim yada doğrudan öğretim adını verdiğimiz öğretim modelidir.

Devamını Oku
Basamaklandırılmış Öğretim

Basamaklandırılmış öğretim, Bu yöntemde esas olan yap – göster – söyle – yaz sıralamasına uygun becerileri basamaklandırmaktır.

Devamını Oku
Temel Tepki Öğretimi

Temel Tepki Öğretimi, daha çok otistik çocukların davranış eğitimleri ve beceri öğretimleri esnasında kullanılan bir yöntemdir.

Devamını Oku
Çoklu Zeka Uygulamaları

Çoklu Zeka Uygulamaları, çocuğun problem durumu ve özelliklerine uygun olarak eğitimlerde 8 zeka alanının aktif olarak kullanılması modelidir.

Devamını Oku
Floor Time

Floor Tim, özellikle otistik çocukların oyuncaklarla amacına uygun oyun oynaması beklenen ve olması gerekli bir beceridir.

Devamını Oku
Oyun Terapisi

Oyun Terapisi, çocuğun iç dünyasında yaşadıklarını oyun yoluyla yansıtmasını içeren sistemli bir çalışma şeklidir.

Devamını Oku
Pechs/STİP Program

Pechs/STİP Program, özellikle otistik çocuklarda resim değiş tokuşa dayalı iletişim tekniğidir. Görsel alanın aktif kullanıldığı PECS teki amaç çocuğun iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. 6 aşamadan oluşan yöntem çocuğun sevdiği yiyecek, içecek, oyuncak, nesne, et

Devamını Oku
Lovass Yöntemi

Taklit yeteneği zayıf olan otistik çocuklarda öncelikli olarak taklit becerilerinin geliştirilmesi ve iletişim becerilerinde aktif kullanmasını hedefleyen yöntemdir.

Devamını Oku
Macquaire

Macquaire, dil öğretimine dayalı olan program orta ve ileri düzey konuşma sorunu yaşayan çocuklara yönelik hazırlanmıştır. Çalışma çocuğun sıra alma, kişilere yönelme ve ses hareketlerini taklit etmeye dayalıdır. Öğretimde ev eğitimi ve doğal ortam esas alınıyor olup am

Devamını Oku
Uygulamalı Davranış Analizi

Çocukta var olan problem davranışın sebep sonuç ilişkisi kurularak varolan sorunu tamamen ortadan kaldırarak yerine istenen davranışı kazandırılması sağlanır. Oldukça geniş kapsamlı ve ince detayların gözlem ve değerlendirmelerinin alındığı çalışma okul ortamında yaşana

Devamını Oku
Portage Erken Çocukluk Eğitim Modeli

0-6 yaş dönemi normal gelişim gösteren çocukların gelişim dönemlerine uygun beceri ve öğretilerin bulunduğu öncelikli olarak aile eğitimlerinde aktif kullanılan bir modeldir.

Devamını Oku