Alexa

Zihinsel Engellilik

Değerli Aday Velilerimiz

Zihinsel Engelliler tanısı almış ya da olası belirtileri gösteren 3 yaş ve üzerindeki çocuklar için bünyemizde bireysel ve grup eğitimi çalışmaları yapılmaktadır. Almış olduğumuz  performans verilerine göre eksik alanlar tespit edilmekte ve buna uygun bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulanmaktadır.

Zihinsel engelliler programı hedeflerimizde öncelikli olarak konuşma becerilerinin geliştirilmesi, öz bakım, günlük yaşam becerileri, psikomotor beceriler ve toplumsal yaşama uyum becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca okula devam eden kaynaştırma öğrencilerinin okuma, yazma ve matematik gibi akademik ihtiyaçları desteklenmektedir.

Rehberlik Araştırma Merkezinden zihinsel engelliler tanılı rapor almış olan çocuklarımızın eğitim masrafları M.E.B tarafından karşılanmakta olup eğitimleri ücretsiz verilmektedir. Kayıt işlemleri hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

İLGİLİ YAZI VE MAKALELERİMİZ

rehabilitasyon merkezi bostancı
Ayda 16 saat ücretsiz özel eğitim

Değerli Ailelerimiz, Pozitif Gelişim olarak yıllardır hep daha kaliteli hizmet, daha kaliteli eğitimci, daha organize bir sistem için çalışmaktayız. Bu hedef doğrultusunda gerek sizlerden gelen geri bildirimler, gerekse bizim tecrübe ve gözlemlerimiz sonucunda çocukları

Devamını Oku
zihinsel engelli eğitimi
Zihinsel engellilik vaka değerlendirmesi

VAKA ÇALIŞMASI Çocuğun adı soyadı: D.S. / Erkek Yaşı: 5 yaş Aldığı tanısı: Zihinsel Engelli İlaç kullanımı: İlaç kullanmıyor.   İlk gözlenen davranışları Göz kontağı 5-8 dakika seviyesinde. Üst çene alt çenenin önünde. İki çene birleşmiyor. Konuşulanı anlamıyor. Nesne –

Devamını Oku
duyu bütüneme , ergoterapi
Duyu bütünleme çalışmalarımız ergoterapist eşliğinde başlamıştır.

Değerli velilerimiz, Ailelerimizden gelen talep ve görülen ihtiyaç üzerine Ergoterapist eşliğinde duyu bütünleme uygulamalarına başlanmıştır. Çalışmalar pazar hariç hergün 09:00-18:00 saatleri arasında PGSPORTS'da yapılmaktadır.

Devamını Oku
otizm dil konuşma eğitimi
Çocuklarda Dil ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler

Dil ve konuşma gelişiminde Güven Temelli Yaklaşım Gün boyunca bebekle iletişim halinde olunmalıdır. Bebekler bu dönemde konuşmuyor diye yetişkinlerin de bebekle konuşmayacakları anlamı çıkarılmamalıdır. Bebeği dinleyin ve onunla konuşun. Çıkardığı seslerin, yaptığı hare

Devamını Oku
Hannen Yöntemi ile Konuşma Öğretimi

Bu program dil ve konuşma gecikmesi olan çocuklara, onlarla en çok vakit geçiren ebeveyn ve diğer büyüklerin eğitilerek, çocukların iletişimi öğrenmelerinde başlıca rol almalarını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bu yöntem çocuğun gün içerisinde yaşadığı gün akışına göre

Devamını Oku
Magic Room / Bütünsel Duyu Terapisi Nedir?

Magic Room felsefesi,1970 de Hollanda’da De Hartenberg Enstitüsünde zihinsel engellilerle çalışan iki terapistin bir kermes esnasında renkli kağıtların vantilatörün esintisiyle uçuşmasından esinlenerek geliştirdiği bir yönteme dayanmaktadır.

Devamını Oku
Konuşmanın Aşamaları

Konuşmanın gelişimi iki aşamada olur. Alıcı dil becerilerinin gelişmesi, İfade edici dil becerisinin gelişmesi.. Bu iki alan birbirini tamamlamadığı sürece konuşma gelişmez. Bu nedenle öncelikli olarak alıcı dil yani çocuğun anlama dili geliştirilmeli, daha sonra bunu i

Devamını Oku
Zihinsel engellilik nedenleri

Zihinsel engellilik nedenleri Doğum öncesi nedenleri Hamilelik döneminde annenin geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, kullandığı ilaçlar, kazalar ve zehirlenmeler, röntgen çektirme, yetersiz beslenme, Akraba evliliği, kromozom bozuklukları, kan uyuşmazlığı, Doğuştan metaboli

Devamını Oku
Zeka Nedir?

Zeka “zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Öğrenme ile zeka arasında yakın bir ilişki vardır. En zeki kişi en çabuk ve en çok öğrenebilen kişidir. Zeka düzeyi düşük kişi ise yavaş öğrenir. ZEKÂ

Devamını Oku
Zihinsel Engellilik Eğitim Programı Seanslarımız

Zihinsel engelliler için kullandığımız eğitim programlarımız: 1.            İş uğraşı programı Zihinsel engelli bireyin ince motor becerileri, dikkat gelişimi ve özgüven duygusunu geliştirmek amaçlı oluşturulmuş bir programdır. Program içeriği kavrama, manipülasyon, bec

Devamını Oku
Zihinsel Engelli Çocuğa Okuma Yazma Öğretimi

1)Hazırlık çalışmaları: Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların çoğu okuma ve yazmaya başlamak için gerekli fiziksel, duygusal toplumsal olgunluğa erişmemiş ve bazı ön becerilerden yoksundurlar. Bu çocuklar için ön hazırlıkları şöyle sıralayabiliriz: A)Okuma yazma için

Devamını Oku
Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Öneriler

Öz bakım becerilerini kazanmaları Tuvalet eğitimi, temizlik ve yemek alışkanlığı gibi öz bakım becerileri doğuştan geliştirilmeyen öğrenilerek kazanılan davranışlardır. Tuvalet eğitimini kazanmada yaşıtlarına nazaran gecikme görülebilmektedir. Eğer çocuklar altlarının k

Devamını Oku
Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Genel Özellikleri

Motor gelişimleri  1. Beden gelişimleri çok geri kalmış ya da duraklamış olabilir.  2. 2.kol bacak kasları gelişmiştir, bazı çocuklar vücut hareketlerini (yürüme, koşma, merdiven çıkma v.b) normal yaşıtları ile aynı zamanda, bazıları ise yaşıtlarından biraz daha gecikme

Devamını Oku
Mental Retardasyon Nedenleri

Doğum öncesi: -Hamilelik döneminde annenin geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, kullandığı ilaçlar, kazalar ve zehirlenmeler, röntgen çektirme, yetersiz beslenme, – Akraba evliliği, kromozom bozuklukları, kan uyuşmazlığı, – Doğuştan metabolik bozukluklar. Doğum s

Devamını Oku
Okul Olgunluğu Nedir?

Okul olgunluğu, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır.

Devamını Oku
Düşünce ve Bilişsel Gelişim

Biliş-düşünce kavramı, dünyayı tanıma, anlama ve öğrenmeyi içeren zihinsel faaliyetler için kullanılmaktadır. Bu kavramın altında dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, akıl, yaratıcılık vb. alanlar vardır.

Devamını Oku
Mental Retardasyon Nedir

MENTAL RETARDASYON  NEDİR ? Doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonraki gelişim sürecinde, çeşitli nedenlerle, zihinsel, psiko-devimsel, sosyal olgunluk, gelişim ve fonksiyonlarda sürekli yavaşlama, duraklama ve gerileme sonucu olarak akranlarından dörtte bir ve

Devamını Oku